Konu Analizi

2013 YGS ‘de öğrencilerin sorumlu olduğu Türkçe ‘den 40, Tarih ‘ten 15, Coğrafya ‘dan 12, Felsefe’den 8, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 5, Temel Matematik ‘ten 40, Fizik ‘ten 14, Kimya’dan 13, Biyoloji’den 13 soru  soruldu..

2013 YGS Konu Analizi için tıklayınız…

TÜRKÇE Sorularının Değerlendirmesi.

2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak gelmiştir. 2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS ‘de sorulmayan Anlatım Bozukluğu ve Yazım Kuralları konusundan da soru gelmiştir.

2012 YGS’de Dil Bilgisi bölümünden 7 soru sorulmuşken, 2013’te 10 soru sorulmuştur. Paragraf konularından 3 soru daha az sorulmuştur. Ayrıca Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir. Söz gelimi, Paragrafta Yardımcı Düşünce bölümünden 2012’de 13 soru sorulmuşken, 2013’te bu sayı 8’e düşmüştür; Anlatım Tekniği soruları 3’ten 4’e çıkmıştır.

Genel olarak geçen yıl çıkan sorularla karşılaştırıldığında bu yıl soruların daha kolay olduğu söylenebilir.

MATEMATİK Sorularının Değerlendirmesi

Problem soruları özgün olduğundan zaman alıcıydı. Sınav, 2012 ye göre daha zor olmasına karşın, 2011 ile aynı zorluktaydı. Soruların %30’u kolay, %30’u normal, %30’u normal üstü ve %10’u zor idi. Normal üstü soruların çokluğu öğrencileri süre yönüyle zorladı.

GEOMETRİ Sorularının Değerlendirmesi 

2013 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuştur. Soru dağılımlarına bakıldığında üçgen sorusu olmadığı, çokgenlerden başladığı görülmektedir. Bu durum, yeterli birikimi olmayan öğrenciler için kötü bir sürpriz olmuştur. Soruların zorluk derecesine bakıldığında, sadece katı cisim sorusunun aşırı zor olduğu, diğer soruların klasik ve orta seviyede, yamuk sorusunun çok kolay olduğu görülmektedir. Dengeli bir dağılım olmuş. Yeni müfredatın öne çıkardığı, vektörlerden ve dönüşümlerden soru gelmedi. Sadece kare sorusu, fraktal şeklinde verilmişti, onun da çözümü için fraktal hakkında bir bilgi sahibi olmaya gerek yoktu.

TARİH Sorularının Değerlendirmesi 

2013 YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncüllü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış. 15 Tarih sorusundan sadece 1 tanesi öncüllü hazırlandığı için bu durum 2013 YGS Tarih soruların doğru yapılma oranını muhtemelen artıracaktır. Soruların zorluk derecesi 2012 YGS’de de olduğu gibi nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir.

Sınava giren öğrencilerin zorlanacağı iki veya üç soru vardı. Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.

Olumsuz soru köküne dayalı Tarih soru sayısı 2013 YGS’de artmıştır. 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur. 2012 YGS de artırılan tek cümlelik soru sayısı yine bu sene de 4 tane gelmiştir.

COĞRAFYA Sorularının Değerlendirmesi

Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygundu. Sorular 2012 YGS sorularına göre daha kolaydı. Güncel soru olarak UNESCO’nun 2013 yılını Piri Reis’i Anma Yılı ilan etmesi olayı belirtilerek harita-ölçek ilişkisi soruldu. Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi. Tablo ve grafik yorumlama ile ilgili soru ise yoktu. Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı.  Örneğin; horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.

Basın kitapçığındaki 26. soru tartışmaya açık bir soru. Çünkü seçeneklerde verilenlerin hepsi 50 yıllık sürede gerçekleşebilecek değişimlerdir.

Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı;  soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu.

FELSEFE Sorularının Değerlendirmesi

Felsefe soruları kavrama ve yorum becerisi gerektiren sorulardı. Ancak öğrencilerin felsefi terminolojiye ve felsefi düşünüş yapısına sahip olmasını gerektiriyordu. Müfredat dışı bir soru yoktu. Bazı soruları ÖSYM tarafından daha önce sorulan soruların oldukça benzeriydi.  Önceki yıllara göre “olumsuz köklü sorular” daha çoktu.

FİZİK Sorularının Değerlendirmesi

 2013 YGS’ de Fizikten 14 soru soruldu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Geçen yıl yeni fizik müfredatı ile ilgili soru sorulmamıştı. 2013 YGS Fizikte yeni fizik müfredatı ile ilgili 3 soru vardı. Soruların tamamını düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler çözebilirdi. Genel olarak soruların ifadesi açık ve anlaşılırdı.

Statik sürtünme kuvveti sorusu, ısı kavramının yeni müfredata göre tanımlandığı soru ve kırılma sorusu diğer sorulara göre ön plana çıkan seçici sorulardı.

KİMYA Sorularının Değerlendirmesi

Sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorulara paralel olarak geldi. Adayların çok zorlanacağı sorular yoktu dolayısıyla adaylar zorlanmamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yenilenen müfredat içeriğine ait sorular vardı. Sorular bu yıl yorumdan çok bilgi ağırlıklı geldi.

 BİYOLOJİ Sorularının Değerlendirmesi

 Sorular genel olarak beklentilere paralel olmakla birlikte sistemler olarak adlandırılan ve daha çok LYS de sorusu çıkan konular grubundan 2 tane soru gelmesi temayüllerin dışında bir durum. Çünkü sistemlerden genellikle 1 soru geliyordu. Soruların büyük bir kısmı doğrudan, temel biyoloji bilgileriyle yorum yapmadan çözülebilecek nitelikte bilgi sorularıydı. Sorular ilköğretim 6, 7 ve 8  ile ortaöğretim 9. sınıftan geldi. Sözel ve meslek  lisesi öğrencileri için kalıtım sorusu seçici bir soru. Endemik türlerle ilgili soruda da bir miktar ayrıntı vardı.

Sayısal öğrencileri için seçici soru sayılabilecek bir tane soru bulunmakta olup, soruların % 50’si normal % 40’ı ise kolay sayılabilecek kategoride. Bazı sorular ise geçmiş yıllarda sorulmuş soruların tekrarı niteliğindeydi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>